mgr Katarzyna Filkiewicz

Studia psychologiczne z tytułem magistra ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia podyplomowe ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku: Stosowana Analiza Zachowania.

Szkolenia jakie ukończyła to m. in.: „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – badanie Profilem Psychoedukacyjnym PEP – R”, „Szkolenie podstawowe oraz zaawansowane   PECS – komunikacja wspomagająca i alternatywna”, „Teoria Umysłu, Centralna Koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”, „ Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Zrozumieć, aby pomóc – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu”, „Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Uczestniczyła również w licznych konferencjach i sympozjach.

Zajmuje się diagnozowaniem potrzeb rozwojowych dzieci, prowadzeniem diagnoz funkcjonalnych i psychologicznych osób z zaburzeniami  ze spektrum autyzmu. Prowadzi także zajęcia indywidualne, grupowe oraz konsultacje i poradnictwo dla rodziców, również w zakresie trudnych zachowań. Prowadzi zajęcia z nastoletnimi osobami z ZA ukierunkowane na radzenie sobie z wyzwaniami jakie niesie ze sobą dorosłość oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy.  Poza tym przeprowadza szkolenia z zakresu wiedzy o autyzmie dla rodziców i specjalistów. Od września 2015 r. prowadzi prywatny gabinet, w którym również zajmuje się wspomaganiem rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej codziennej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas studiów lecz do każdej osoby ,z którą pracuje stara się podejść w indywidualny sposób, by jak najpełniej wykorzystać potencjał rozwojowy, który jest w każdym człowieku.