Forbrain to urządzenie poddane ocenie klinicznej, przeznaczone między innymi dla  terapeutów integracji sensorycznej, logopedów i pedagogów, którzy pracują z osobami starającymi się przezwyciężyć trudności w uczeniu się, przetwarzaniu słuchowym, komunikacji, uwadze lub zapamiętywaniu. Używane jako uzupełnienie terapii może zintensyfikować lub pomóc szybciej osiągnąć efekty pracy specjalisty z dzieckiem. Urządzenie jest bezpieczne, wszechstronne i łatwe w obsłudze – do ćwiczeń wystarczy własny głos. Może być również wykorzystywane w środowisku rodzinnym dziecka.

Słuchawki Forbrain służą do treningu słuchowo – głosowego. Mają na celu poprawić percepcję naszego własnego głosu, co z kolei pomaga mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych.

Dźwięki docierające do nas najpierw trafiają do ucha zewnętrznego. Dalej przechodzą przez błonę bębenkową i drogą powietrzną przez kolejne części ucha. Następnie przetwarzane są na bodziec elektryczny przez organ zwany ślimakiem i w tej postaci trafiają do mózgu gdzie są analizowane i interpretowane. Ten sposób przekazywania bodźców dźwiękowych nazywany jest drogą powietrzną i służy do odbierania dźwięków docierających z otoczenia.

Słuchawki Forbrain wykorzystują nasz własny głos zamiast dźwięków docierających z otoczenia. Dźwięk własnego głosu odbieramy nie drogą powietrzną ale poprzez przewodnictwo kostne, za pośrednictwem kości czaszki. Gdy kości drgają, przekazują dźwięk, który dociera do ślimaka, nie przechodzi jednak przez błonę bębenkową. Podobnie jak w drodze powietrznej, drgania przekształcane są na impuls elektryczny i przekazywane do mózgu.

Działanie słuchawek Forbrain opiera się na wzmocnieniu przewodnictwa kostnego ale jednoczesnym nie blokowaniu przewodnictwa powietrznego. Wpływa to na znaczne poprawienie percepcji dźwięku.

Human_Ear_01

Gdy mówimy używając jednocześnie słuchawek Forbrain nasz głos natychmiast wraca do nas drogą kostną. Polega to na przekazie dźwięku za pośrednictwem drgań, przez kontakt z kośćmi czaszki z przodu ucha. Tego typu przekazywanie dźwięku działa 10 razy szybciej od przekazu drogą powietrzną a dodatkowo jego jakość jest dużo lepsza. Jest to naturalny sposób słuchania samego siebie. Pozwala to na słuchanie własnego głosu w sposób bardzo naturalny i wyraźny. Filtr dynamiczny zastosowany w słuchawkach pozwala mówiącemu usłyszeć swój własny ale skorygowany głos. Dzięki temu sposób mówienia ulega naturalnej i samoczynnej poprawie. Nie wymaga to od pacjenta żadnego wysiłku. Głos staje się bardziej rytmiczny, harmonijny i dźwięczny.

Gdy zaczynamy wydawać jakieś dźwięki wprawiamy nasze struny głosowe w drgania. Drgania te są przekazywane dalej najpierw drogą kostną a dopiero później drogą powietrzną. W związku z tym gdy zasłonimy uszy, bez trudu słyszymy własny głos. Z tego też powodu możemy mieć problem z rozpoznaniem swojego głosu na nagraniu gdyż jest on przekazywany wtedy wyłącznie drogą powietrzną. Przewodnictwo kostne jest tak ważne ponieważ jest przekazywane 10 razy szybciej od dźwięku przekazywanego drogą powietrzną. Jest również dużo dokładniejsze i znacznie ogranicza straty wywołane zakłóceniami wynikającymi z docierającego do nas hałasu z zewnątrz.

Dzięki wzmocnieniu przekazywania dźwięku drogą kostną poprawiamy percepcję własnego głosu. Dlatego znacznie łatwiej i efektywniej przyswajamy informacje przekazywane przez nasz głos. Przekłada się to na poprawę zdolności zapamiętywania i koncentracji na aktualnie wykonywanym zadaniu.

Słuchawki zakładane są na kości skroniowej a nie bezpośrednio na małżowinę uszną. Dzięki temu nie zasłaniają uszu i nie ograniczają słyszenia naturalnych dźwięków z otoczenia. Daje to możliwość łatwiejszego skupienia się na własnym głosie nie ograniczając dźwięków z zewnątrz. Dzięki temu pacjent uczy się koncentracji na tych dźwiękach, które są istotne w danym momencie.

Dzięki wbudowanemu filtrowi głos, który słyszymy jest już prawidłowo skorygowany. Jest bardziej rytmiczny i harmonijny. Najważniejszą funkcją filtra jest wzmocnienie wysokich z jednoczesnym tłumieniem niskich częstotliwości. Zgodnie z wynikiem badań naukowych, dźwięki wysokie dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która jest bardzo istotna w stymulacji mózgu. W wyniku przekazywania wysokich harmonicznych dźwięków Forbrain poprawia dynamikę i koncentrację pacjenta.

Ludzkie ucho poza funkcją odbierania bodźców dźwiękowych ma podstawowe znaczenie dla zdolności do kontrolowania ruchów, równowagi i orientacji przestrzennej. Organ odpowiedzialny za te zadania to tzw. przedsionek. Działając bezpośrednio na ten organ stymulujemy rozwój między innymi motoryki małej.