Uwaga słuchowa to umiejętność świadomego słuchania. Wpływa ona na to, jak postrzegamy otaczający nas świat i w jaki sposób komunikujemy się z nim. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju mowy i w procesie uczenia się.

Uwaga  słuchowa polega na przyswajaniu istotnych informacji i odsiewaniu tych nieistotnych. To pozwala nam prawidłowo funkcjonować i dostosowywać się do okoliczności. Osoby z zaburzeniami uwagi słuchowej atakowane są nadmiarem bodźców dźwiękowych. Ciężko im się skupić i wyłowić z natłoku dźwięków to, co istotne. W skrajnych przypadkach mogą się czuć atakowane przez dźwięki i reagować obronnie, zamykając się całkowicie na otoczenie.

 

objawy-zaburzen

 

Objawy zaburzeń równowagi słuchowej

 1. Słuchanie skierowane na zewnątrz (do otaczającego świata):
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • konieczność powtarzania poleceń
 • błędna interpretacja poleceń i pytań
 • zaburzenia koncentracji
 • wyłączanie się
 • nieumiejętność spełnienia wieloczłonowych poleceń
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • problemy z rozróżnianiem dźwięków (głosek, wady wymowy).
 1. Słuchanie skierowane do wewnątrz (kontrola własnego głosu podczas mówienia):
 • problemy z głoskowaniem
 • mylenie liter lub odwracanie ich kolejności
 • problemy z czytaniem na głos
 • słabe rozumienie czytanego tekstu
 • nieumiejętność czystego śpiewania
 • ubogie słownictwo
 • monotonne wypowiedzi
 • problemy z płynnością i wyrazistością wypowiedzi (wysławianiem się)
 1. Funkcje motoryczne (ucho kontroluje równowagę i koordynację ruchową).
 • niezgrabne, nieskoordynowane ruchy;
 • nieprawidłowa postawa
 • słabe poczucie rytmu
 • niewyraźny charakter pisma
 • problemy z organizacją
 1. Poziom energii (ucho dostarcza nam energii potrzebnej do dobrego funkcjonowania):
 • trudności z porannym wstawaniem, zmęczenie
 • skłonność do odkładania spraw na później
 • nadaktywność
 • skłonności depresyjne
 • uczucie przeciążenia sprawami codziennymi
 1. Dostosowanie społeczne:
 • słaba wiara w siebie
 • niska samoocena
 • nieśmiałość
 • skłonność do unikania kontaktów społecznych lub popadanie w konflikty w grupie;
 • drażliwość, niedojrzałość
 • słaba motywacja, brak zainteresowania nauką, pracą
 • negatywne nastawienie do szkoły/pracy

 

przyczyny problemow z uwaga sluchowa

 

Przyczyny problemów z uwagą słuchową

Najczęstsze przyczyny zaburzeń uwagi słuchowej to:

 • zagrożona ciąża
 • trudny poród, niedotlenienie w czasie porodu
 • adopcja, wczesne oddzielenie od matki
 • opóźnienia w rozwoju motorycznym
 • opóźnienia w rozwoju języka (mowy)
 • silny stres na każdym etapie rozwoju
 • cykliczne i przewlekłe choroby uszu, drenaż uszu, przerośnięte migdały, przewlekłe katary