1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Kierunek: Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza.
  2. Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi).
  3. Studia podyplomowe: Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju (Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie).
  4. Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Synapsis” w Warszawie).
  5. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku).