Twórcą metody treningu słuchowego (stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) jest prof. Alfred A. Tomatis (1920-2001)  wybitny francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra. Przez 50 lat prowadził on badania nad funkcjonowaniem ucha oraz jego wpływem na słyszenie, język i uczenie się. Wiele czasu poświęcił opracowaniu skomplikowanej technologii „elektronicznego ucha”, które jest imitacją ucha doskonałego. Za swoje osiągnięcia został honorowym Rycerzem Zdrowia Publicznego Francji w 1951 roku. Nagrodzono go również złotym medalem za badania naukowe. Napisał czternaście książek oraz wiele artykułów.

Trening słuchowy, jako metoda terapeutyczna, cieszy się uznaniem wielu specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej. Wykorzystuje się ją w kilkuset ośrodkach na całym świecie. Pacjentami prof. A. A. Tomatisa byli między innymi: Gerard Depardieu, Maria Callas, Pavarotti, Romy Schneider. W Polsce prace prof. Tomatisa są wykorzystywane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w projekcie badawczym prowadzonym we współpracy z Centrum APF.

Głównym celem treningu słuchowego jest wspieranie funkcji słuchowej, a poprzez to poprawa koncentracji, kreatywności, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zwiększenie potencjału człowieka w nauce i prawidłowym rozwoju psychoruchowym. Badania prof. A. Tomatisa pokazały również, że słuch odgrywa bardzo istotną rolę w kontroli głosu i mowy oraz wpływa na świadomość ciała i kontroluje równowagę.

Dźwięk, ale także ruchy i dotyk angażują nasze ucho. 90% informacji sensorycznych, które stymulują nasz mózg przechodzi przez układ słuchowy. Tym samym ucho pełni funkcję najaktywniejszego receptora zmysłowego ludzkiego ciała. Gdy słuchanie jest zaburzone, układ słuchowy nie pracuje wydajnie, co może wpływać na nasz rozwój osobisty i dobre samopoczucie.