1. Opłata za każdy etap treningu słuchowego powinna być uiszczona w pierwszym dniu zajęć. Możliwy jest inny termin płatności po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Urszulą Malinowską.
  2. Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczęcia zajęć. W przypadku spóźnienia czas zajęć będzie wydłużony tylko wówczas gdy umożliwią to warunki organizacyjne.
  3. Podczas zajęć dziecko nie może spożywać posiłków, pić, czytać oraz korzystać z tabletu, telefonu, itp. Dozwolony jest sen oraz wszelkie formy aktywności zabawowych.
  4. Należy przynieść ze sobą obuwie na zmianę, które na czas trwania treningu słuchowego można zostawić w gabinecie.
  5. Wszystkie pytania merytoryczne dotyczące treningu słuchowego należy kierować bezpośrednio do p. Urszuli Malinowskiej.
  6. Rodzic powinien niezwłocznie poinformować terapeutę o wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania oraz zachowania dziecka w okresie uczestnictwa w treningu słuchowym. Przekazane uwagi i spostrzeżenia mogą posłużyć do ewentualnej modyfikacji programu treningu słuchowego.
  7. W sytuacji, gdy nietypowe zachowania dziecka utrzymują po zakończeniu treningu słuchowego prosimy o natychmiastowy kontakt z p. Urszulą Malinowską.
  8. W przypadku choroby dziecka i konieczności czasowego przerwania treningu należy powrócić do uczestnictwa w zajęciach tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Czasami istnieje wówczas konieczność powtórzenia kilku godzin treningu. Za każdą, dodatkową godzinę zajęć rodzic wnosi dodatkową opłatę w wysokości 20 zł.
  9. Wszelkie choroby uszu dyskwalifikują dziecko do uczestnictwa w treningu słuchowym do chwili całkowitego wyleczenia.
  10. Podczas treningu słuchowego dziecko może uczestniczyć w innych formach terapii (np. w zajęciach integracji sensorycznej).