Jeżeli twoje dziecko:

 • odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobić to w 10 minut,
 • czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzieć, o czym ono jest,
 • nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu więcej niż kilka sekund,
 • jest określane jako „niewyuczalne”, choć wykazuje wysoki iloraz inteligencji,
 • potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzymać rozmowy,
 • często gubi rzeczy,
 • nie potrafi doprowadzić rozpoczętych zadań do końca,
 • jest niezorganizowane,
 • ma nagłe wybuchy gniewu,
 • ma kłopoty z wypełnianiem poleceń krok po kroku,
 • nie potrafi ignorować rozpraszających je bodźców,

to Play Attention Learning System może mu pomóc przezwyciężyć powyższe problemy.