Z Trenigu Słuchowego Tomatisa może skorzystać każdy, kto chce polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie. Efekty są szybko dostrzegalne, co potwierdzają badania kontrolne. Metodę tą stosuję się u dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Metoda treningu słuchowego przeznaczona jest dla :

 • Dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji, dysleksją, dysortografią, trudnościami w czytaniu i pisaniu, nauce języków obcych.
 • Dzieci 6-7 letnich niedojrzałych emocjonalnie i społecznie do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 • Dzieci i młodzieży autystycznej, z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wcześniaków.
 • Dzieci i młodzieży z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną (z zaburzeniami integracji sensorycznej).
 • Osób z nadwrażliwością słuchową.
 • Osób z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy (również dorosłych).
 • Dzieci, młodzieży i dorosłych z problemami emocjonalnymi, żyjących w stresie, mających trudności w kontaktach społecznych (tendencje depresyjne, brak wiary w siebie, drażliwość, nieśmiałość, wygórowane reakcje emocjonalne, bezsenność).
 • Dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczycieli, śpiewaków, lektorów, aktorów)
 • Osób uczących się języków, jako przygotowanie ucha do nauki języków obcych.
 • Osób chcących doskonalić swój potencjał.
 • Kobiet w ciąży.