Po zastosowaniu Play Attention Learning System można oczekiwać:

  1. Wydłużenia czasu koncentracji uwagi na zadaniach.
  2. Osiągnięcia umiejętności kończenia zadań.
  3. Usprawnienia pamięci krótkotrwałej.
  4. Obniżenia nadpobudliwości ruchowej i impulsywności.
  5. Poprawy rozumienia instrukcji.
  6. Poprawy w zakresie innych funkcji poznawczych.

W celu osiągnięcia trwałych efektów terapii pacjent powinien uczestniczyć w minimum 1 godzinie zajęć tygodniowo przez okres co najmniej kilku miesięcy (zazwyczaj zleca się 18-30 sesji). Częstotliwość spotkań, ich ilość oraz czas trwania ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę problemów dziecka oraz możliwości rodziców.

Rozpoczęcie terapii poprzedza wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji pedagogiczno-psychologicznej oraz badanie pedagogiczne dziecka.