Jako jedni nielicznych w kraju i pierwsi w regionie proponujemy Państwu oparty na najnowszej technologii system wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – Play Attention Learning System. Jest to system wykorzystujący zapis fal mózgowych, specjalistyczne oprogramowanie i łącze bluetooth do wspierania terapii zaburzeń uwagi oraz  deficytów funkcji poznawczych. System został opatentowany i wprowadzony do użytku przez naukowców NASA w celu usprawniania koncentracji uwagi astronautów i pilotów armii amerykańskiej. Obecnie znalazł szersze zastosowanie, między innymi w terapii osób cierpiących na ADHD, ADD,  zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz przejawiających różne trudności w nauce na poziomie przedszkola i szkoły. Play Attention Learning System jest całkowicie bezpieczny, a jego skuteczność została potwierdzona w badaniach medycznych (www.playattention.com).

Play Attention Learning System,  wykorzystując technikę edufeedbacku, umożliwia użytkownikowi sterowanie grami komputerowymi za pomocą koncentracji. Pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności skupiania uwagi w bardzo atrakcyjnej formie, która motywuje  do pracy. Osoby mające problem z koncentracją i skupianiem się na długotrwałych czynnościach potrafią przez długi czas utrzymać uwagę na grach video. Jednocześnie tak proste zadania, jak czytanie ze zrozumieniem, uważne słuchanie innych, pisanie, podtrzymywanie rozmowy, odrabianie lekcji, spokojne siedzenie są często dla nich niewykonalne lub sprawiają im olbrzymią trudność. Play Attention Learning System wykorzystuje fascynację dzieci i młodzieży techniką komputerową do usprawnienia ich procesów poznawczych i rozwijania koncentracji uwagi.

Stosowany w systemie Play Attention edufeedback jest procesem nauki poprzez uzyskiwanie automatycznej informacji zwrotnej o stanie własnej koncentracji. Użytkownik skupiając się –  gra i osiąga sukcesy. Dekoncentracja uniemożliwia mu rozpoczęcie gry oraz przejście na wyższy poziom. A więc gracz na bieżąco weryfikuje stan swoich procesów uwagi, a po pewnym czasie uczy się je kontrolować. Play Attention Learning System jest więc tak naprawdę systemem korzystającym z zasobów tego człowieka, atrakcyjnym i dającym poczucie sukcesu.

Użytkownik opisywanej technologii wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych. Zaopatrzony jest w opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują poziom koncentracji uwagi oraz procesy poznawcze i myślowe. Informacje te są przesyłane do modułu połączonego z komputerem tak, że gracz może od razu zobaczyć jakie robi postępy. Również terapeuta i rodzic mogą na bieżąco monitorować proces terapii. Po każdych zajęciach sporządzany jest wykres obrazujący między innymi poziom skupienia uwagi i zachowanie dziecka podczas realizacji zadań oraz szybkość ich wykonania. Możliwe jest również wykorzystywanie urządzenia podczas innych zadań wymagających od dziecka szczególnego skupienia uwagi, np. odrabiania pracy domowej, czytania, pisania, wysłuchiwania instrukcji słownych, itp.

Filmy pokazujące zasadę działania Play Attention

Osoba korzystająca z Play Attention otrzymuje natychmiastowe informacje zwrotne o:

  1. Pozytywnych zmianach w koncentracji uwagi.
  2. Rozwijaniu pamięci.
  3. Umiejętności doprowadzania zadań do końca.
  4. Umiejętności ignorowania bodźców rozpraszających.