mgr Urszula Malinowska

Jestem nauczycielem mianowanym, pedagogiem, oligofrenopedagogiem, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam także uprawnienia do prowadzenia terapii metodą prof. A.A. Tomatisa. Od ukończenia studiów w 1995 roku wspomagam dzieci i młodzież z różnymi problemami rozwojowymi. Ta różnorodność powoduje, że mam ciągłą motywację do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwijania swoich umiejętności. W obszarze moich szczególnych zainteresowań znajdują się osoby z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, trudnościami szkolnymi (dysleksją, zaburzeniami koncentracji uwagi), opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym, zaburzeniami mowy, problemami emocjonalnymi.

W pracy terapeutycznej staram się łączyć różne metody i formy pracy. Pozwala mi na to posiadane wykształcenie,  wiedza zdobyta podczas szkoleń i kursów, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jestem zdania, że holistyczne spojrzenie na pacjenta jest jedną ze składowych trafnej diagnozy, a także kluczem do efektywnej terapii, która jest zawsze dopasowywana indywidualnie do problemu, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i psychofizycznych dziecka.

Do pracy z dziećmi podchodzę z pasją i zaangażowaniem. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego podopiecznego, dostosowanie swojego działania do jego potrzeb, wyrównywanie i kompensacja braków, ale także aktywizacja i wzmacnianie niezaburzonych funkcji, odkrywanie i rozwijanie zdolności.

Duże znaczenie przywiązuję również do współpracy z rodzicami, ponieważ trudności które przejawiają moi podopieczni bardzo często rzutują na funkcjonowaniu całej rodziny. Rodzice są nieocenionym wsparciem dla terapeuty. To dzięki ich zaangażowaniu, czujności, stałej obserwacji zmian zachodzących w dziecku możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonujących efektów oddziaływań terapeutycznych.

Przychodząc do mnie możesz liczyć na:

  • Cierpliwe wysłuchanie.
  • Przyjazną atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu i uczciwości.
  • Nastawienie na ciężką, ale efektywną pracę.
  • Pomoc zawsze, gdy Ty lub Twoje dziecko będziecie jej potrzebować.
  • Opracowywanie programów domowych wspierających terapię odbywająca się w gabinecie.
  • Współpracę z nauczycielami i innymi specjalistami pod których opieką pozostaje dziecko.