Forbrain to urządzenie odpowiednie dla osób w każdym wieku, niezależnie od ich umiejętności. Może być wykorzystywane między innymi w terapii dzieci:

  • z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej
  • z centralnymi zaburzenia przetwarzania słuchowego
  • z zaburzeniami przewodzenia dźwięków drogą powietrzną (np. z powodu wysięków w uszach)
  • z zaburzeniami mowy i języka
  • problemami z koncentracją i pamięcią
  • nadpobudliwych
  • z trudnościami w uczeniu się
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • z ADHD
  • z dysleksją