Jeżeli terapia SI opiera się na rzetelnych podstawach diagnostycznych i jest odpowiednio prowadzona to po kilku miesiącach widoczne są pozytywne zmiany w rozwoju dziecka. Często postęp ujawnia się najpierw w sferze sprawności fizycznej dziecka, a następnie w jego funkcjonowaniu emocjonalnym. Poprawie ulegają także funkcje wzrokowe, słuchowe i mowa czynna. Często rodzice stwierdzają, że ich dziecko jest spokojniejsze, lepiej zorganizowane, skoncentrowane i łatwiejsze we współżyciu. Zaczyna odnosić sukcesy w przedszkolu i szkole.

 

Oferujemy:

  1. Indywidualną terapię prowadzoną w gabinecie wyposażonym w profesjonalny sprzęt pod kierunkiem doświadczonego terapeuty.
  2. Opracowanie zestawu ćwiczeń usprawniających funkcjonowanie zaburzonych zmysłów przewidzianych do realizacji w środowisku rodzinnym (programy stymulacji sensorycznych wg. C. Delacato, programy diet sensorycznych lub inne w zależności od potrzeb dziecka).
  3. Współpracę z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami pod których opieką pozostaje dziecko w celu ujednolicenia oddziaływań w zakresie stymulacji zmysłów i tworzenia środowiska sprzyjającego poprawie procesów odbioru i przetwarzania wrażeń zmysłowych.
  4. Holistyczne spojrzenie na problemy dziecka, nie ograniczające się tylko do trudności uwarunkowanych nieprawidłowościami w zakresie procesów integracji sensorycznej.