Słuch odgrywa istotną rolę w procesach uczenia się. Nawet najmniejsze zaburzenie przetwarzania słuchowego może wpłynąć na wiele aspektów zachowania . Na przykład dzieciom nadwrażliwym na pewne dźwięki trudno jest skoncentrować na tym, co ktoś mówi, jeżeli równocześnie dociera do nich hałas i inne bodźce z otoczenia. Dzieci te nie potrafią odpowiednio filtrować dźwięków i skupiać się na tych, które są istotne w danej sytuacji. Skupienie uwagi wymaga od nich tak dużo energii, iż wystarcza jej na krótki czas. Potem zaczynają się denerwować, przestają uważać, zmieniają obiekt swojego zainteresowania, stają się pobudzone ruchowo, mogą mieć problemy z nauką, komunikacją oraz relacjami społecznymi. Specjaliści i rodzice zaczynają upatrywać problemów dziecka w ADHD, natomiast jego prawdziwym lub współwystępującym problemem mogą być problemy w przetwarzaniu słuchowym.

W czerwcu 2009 r. naukowcy z Rochester Institute of Technology opublikowali wyniki badań, z których wynika, że aż 38% dzieci mających problemy ze słuchem lub niesłyszących przejawia symptomy ADHD. Zdarza się, iż nadwrażliwość słuchowa dziecka jest tak duża, że odcina się ono od dźwięków z otoczenia, wyłącza swoją uwagę. Mózg nie znosi jednak próżni i rekompensuje sobie czasami brak bodźców słuchowych zwiększonym zapotrzebowaniem na ruch. Dzieci oceniane jako nadpobudliwe chcą być w ciągłym ruchu. Dzięki temu pobudzają swój układ słuchowy i w ten sposób „ naładowują ” mózg, co skutkuje lepszą koncentracją, organizacją, zapamiętywaniem i nauką nawet przez dłuższy czas. Podczas treningu słuchowego mają okazję „doładować” swój mózg słuchając dźwięków zawierających dużo wysokich częstotliwości w postaci odpowiednio dobranej i przetworzonej muzyki.

trening-sluchowy-a-adhd2

Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową cierpią często na zaburzenia uwagi słuchowej. Badania audiologiczne przeprowadzane przez lekarzy nie wykazują nieprawidłowości w obszarze słuchu natomiast dziecko nie potrafi skoncentrować się na lekcjach, zapomina to co usłyszało, nie respektuje poleceń. Analizator słuchu pozostaje sprawny natomiast występują problemy z tzw. centralnym przetwarzaniem słuchowy.

Prawidłowo ukształtowana percepcja słuchowa wykazuje lepszą percepcję dźwięków zawierających się w zakresie częstotliwości, które zawiera mowa ludzka. Dzięki prawidłowej uwadze słuchowej uczeń jest w stanie zignorować odgłosy z otoczenia i skupić się na komunikatach przekazywanych przez nauczyciela. W sytuacji, gdy uwaga słuchowa nie funkcjonuje poprawnie pewne częstotliwości dźwięków nie są wysłuchiwane lub są wysłuchiwane zbyt słabo. Bombardowne dźwiękami dziecko nie jest w stanie skupić się, szybko zniechęca się i porzuca realizowane zadnia, ignoruje polecenia. Może mieć problem z różnicowaniem podobnie brzmiących głosek i pisaniem ze słuchu.

Poprawa uwagi słuchowej, którą uzyskuje się po treningu słuchowym metodą prof. A.A. Tomatisa korzystnie oddziałuje na zdolność koncentracji uwagi, obniża poziom pobudzenia psychoruchowego oraz poprawia wyniki w testach pisania i czytania.