Czym jest terapia Integracji Sensorycznej (SI)?

Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie :

 • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi)
 • problemów emocjonalnych (nadmierna ruchliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi)
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • opanowywania technik szkolnych (problemy w czytaniu, pisaniu, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne
 • nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)

Okazuje się także skuteczna, co potwierdzają liczne doświadczenia wykorzystujących ją terapeutów, w odniesieniu do dzieci z:

 • autyzmem;
 • zespołem Aspergera;
 • zespołem kruchego chromosomu X
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • zespołem Downa;
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami;
 • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.