Dzięki zastosowaniu słuchawek Forbrain trenujemy mózg umożliwiając znaczącą poprawę w następujących obszarach:

 • mowie i komunikacji (słuchawki Forbrain zwiększają świadomość mowy, co prowadzi do lepszego, wyraźniejszego sposobu mówienia),
 • uwadze i koncentracji (słuchawki Forbrain pomagają skupiać się dłużej na danej czynności, co pozwala osiągać lepsze wyniki w nauce i ułatwia zapamiętywanie),
 • uczeniu się (podczas mówienia Forbrain poprawia działanie dróg słuchowych w mózgu, co umożliwia lepsze przyswajanie informacji),
 • czytaniu i pisaniu (Forbrain poprawia umiejętność czytania ze zrozumieniem, uczenia się słów i płynność czytania-kluczowy zestaw umiejętności koniecznych do rozumienia tekstów)
 • autoregulacji (ze względu na przewodzenie kostne, które reguluje pracę układu autonomicznego i wpływa na poziom pobudzenia słuchawki Forbrain mogą być wykorzystywane w terapii dzieci nadpobudliwych).
 • umiejętnościach społecznych (pewności siebie, umiejętności komunikacji społecznej)
 • pamięci
 • orientacji w przestrzeni,
 • stabilizacji posturalnej, równowadze i koordynacji ruchów,
 • organizacji działań,
 • nauce języków obcych