Efekty terapii możliwe do osiągnięcia

 1. Wzbudzenie motywacji do komunikowania się.
 2. Poprawa w zakresie sprawności posługiwania się mową.
 3. Poprawa rozumienia języka.
 4. Zwiększenie zdolności do koncentrowania uwagi.
 5. Poprawa w zakresie umiejętności szkolnych: czytania, pisania, zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych.
 6. Szybsze i trwalsze zapamiętywanie.
 7. Szybsze przyswajanie języków obcych – skrócenie czasu nauki (poprawna płynność wypowiedzi).
 8. Zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki oraz inne bodźce sensoryczne.
 9. Polepszenie koordynacji ruchowej i równowagi, co wzmacnia efekty rehabilitacji ruchowej i metody Integracji Sensorycznej.
 10. Skuteczniejsze radzenie sobie z emocjami i stresem, większa wiara w siebie.
 11. Lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.

 

Należy pamiętać, iż system nerwowy potrzebuje czasu na zintegrowanie i „przetwarzanie” tego czego „nauczył” się podczas treningu słuchowego. Dlatego też efekty terapii nie muszą pojawić się natychmiast po jej zakończeniu. Niekiedy potrzeba dłuższego czasu, aby zauważalne były wyraźne zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Natomiast raz osiągnięte rezultaty są trwałe.